Wie ben ik

Na vele jaren mensen begeleid te hebben tijdens cursussen of in mijn praktijk in Leiden heb ik bij mijn pensionering in 2013 de keuze gemaakt om me de richten op drie dingen: familie-opstellingen, harmonisatie en het schilderen van iconen.

Vanaf 2005 heb ik opleidingen gevolgd en ervaringen opgedaan in het Systemisch werken en denken. Dit heeft mijn visie, leven en werk verrijkt en verruimd. Ik vind het een hele mooie manier om in korte tijd een diep inzicht te verkrijgen in een probleem. Dat daarbij meerdere generaties hun rol spelen vind ik een enorme meerwaarde hebben. Daarnaast blijkt bij een avond familie-opstellingen hoe mensen die elkaar vaak voorheen niet kenden, elkaar met liefde bijstaan in het oplossen van een probleem van een van hen. Dan voel ik me dankbaar.

Harmonisatie is een activiteit die past bij mijn verbondenheid met de internationale christelijke beweging Uitnodiging tot Leven (IVI, Invitation à la Vie). IVI streeft ernaar om bij te dragen aan harmonie in mensen en tussen mensen (landen). Het internationale karakter van deze beweging helpt daarbij. Harmonisatie en gebed zijn twee manieren om bij te dragen aan het ideaal van IVI. In IVI vind ik ook datgene wat ik in mijn jonge jaren tijdens mijn studie theologie miste en wat maakte dat ik destijds halverwege mijn doctoraal ben gestopt.

Tekenen en schilderen lukte me al goed toen ik jong was, het was toen al mijn passie. Een (groot) aantal jaren is daar weinig ruimte voor geweest. Nu is het niet meer weg te denken: het neemt steeds meer plaats in en ik heb er ook een eigen atelier voor. Het schilderen van iconen, waarbij Gregoriaanse muziek het schilderen begeleidt, doet me als het ware thuis komen: een combinatie van kunst en theologie.

Zeker niet in de laatste plaats geniet ik, samen met mijn man Bernard, zeer van onze kinderen, (stief-)kleinkinderen, vriendschappen, reizen, zingen, dansen en wandelen in de natuur.

Wat vooraf ging:

  • geboren in 1948
  • opleiding kweekschool-met-hoofdakte
  • studie theologie
  • docente godsdienst en maatschappijleer
  • docente vormingscentrum
  • docente aan Z-verpleegkundigen
  • opleiding Unitieve Psychotherapie (Jay Stattman)
  • opleiding karmische astrologie
  • opleiding Voice Dialogue, Innerlijk kind-werk